Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm 2017 đã được Hà Nội phê duyệt

Theo đó, diện tích đất của huyện Gia Lâm được phân bổ trong năm 2017 gồm: Đất nông nghiệp hơn 5.871ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.727ha, đất chưa sử dụng 72,56ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện có 14 dự án không … Continue reading Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm 2017 đã được Hà Nội phê duyệt